BLACK CROW WHITE CROW

Tác giả: Nhĩ Nhã

Translator: Quick Trans, Google Trans

Editor: Sapphire

Fanpage: Trình Anh tiên tử thư khố (=]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]])

5578445920100925012608087

← Hình ảnh trang bìa phía trước là White Crow Vinh Kính, phía sau là Black Crow Tạ Lê Thần, Black Crow X White Crow, CP minh xác = =+

Nội dung: cường cường showbiz dị năng hài oan gia

Tui edit theo văn phong của tui, ko đặt tiêu chuẩn edit hay, chỉ cần tui đọc hiểu và tui cảm thấy ok. Ai cảm thấy edit ko hay thì làm ơn đi tìm nhà khác đọc giùm, ko thì yên lặng quay đầu đi ra khỏi nhà. Tui rất ngại học hỏi và rất ngại làm vừa lòng tất cả mọi người. Tui càng rất mất hứng khi có người chê. Tui ko cần các bạn khen, thế nên đừng có chê! Đã miễn phí thì miễn than phiền, ok?

_____

Văn án

Chap 1

Chap 2Chap 3

Chap 4Chap 5Chap 6

Chap 7Chap 8Chap 9Chap 10

Chap 11Chap 12Chap 13

Chap 14Chap 15

Chap 16

Chap 17

Chap 18 – Chap 19

Chap 20Chap 21 – Chap 22

Chap 23Chap 24Chap 25Chap 26

Chap 27Chap 28 – Chap 29

Chap 30Chap 31

Chap 32

Chap 33

Chap 34Chap 35

Chap 36 – Chap 37Chap 38

Chap 39Chap 40Chap 41Chap 42

Chap 43Chap 44 – Chap 45

Chap 46Chap 47

Chap 48

Chap 49

Chap 50Chap 51

Chap 52Chap 53Chap 54

Chap 55Chap 56Chap 57 – Chap 58

Chap 59Chap 60Chap 61

Chap 62 – Chap 63

Chap 64

Chap 65

Chap 66 – Chap 67

Chap 68Chap 69 – Chap 70

Chap 71 – Chap 72

Hoàn