Thiếu Niên Kiếm Tiên

Tác giả: Lãm Nguyệt Yêu Cơ

Translator: Quick Trans, Google Trans

Editor: Sapphire

Fanpage: Trình Anh tiên tử thư khố (=]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]])

Thể loại: Mạt thế – Tùy thân không gian – Tu chân – 1×1 – HE

Truyện chủ thụ, hoàn cảnh duy mỹ, nhân vật đam mỹ, tam quan chính trực, xem không hối hận. Pháp bảo phong phú, phép thuật toàn diện, soái ca tập hợp, anh hùng lớp lớp xuất hiện, đánh võ trường to lớn, đấu pháp trường đồ sộ.

Nội dung chính: mạt thế, tu chân, tùy thân không gian

Nhân vật chính: Quý Hạc Thanh, Ngải Nhạc Dật
Phối hợp diễn: Cao Lập Dương, Vũ Văn Thanh, Lục Tu Hòa
Khác: mạt thế, tang thi, đạo thuật, không gian, phi kiếm

Tui edit theo văn phong của tui, ko đặt tiêu chuẩn edit hay, chỉ cần tui đọc hiểu và tui cảm thấy ok. Ai cảm thấy edit ko hay thì làm ơn đi tìm nhà khác đọc giùm, ko thì yên lặng quay đầu đi ra khỏi nhà. Tui rất ngại học hỏi và rất ngại làm vừa lòng tất cả mọi người. Tui càng rất mất hứng khi có người chê. Tui ko cần các bạn khen, thế nên đừng có chê! Đã miễn phí thì miễn than phiền, ok?

Bộ này ta chủ yếu KHÔNG EDIT lời tác giả, cái nào ta cảm thấy cần thiết mới làm.

Văn án

Câu chuyện phát sinh tại mạt thế, bão, sóng thần, động đất, núi lửa phun trào, cùng với tang thi.

Nhân vật chính duyên phận đưa đẩy dưới chiếm được tùy thân không gian cùng đạo pháp truyền thừa.

Mục lục

Chap 1

Chap 2Chap 3

Chap 4Chap 5Chap 6

Chap 7Chap 8Chap 9Chap 10

Chap 11Chap 12Chap 13

Chap 14Chap 15

Chap 16

Chap 17

Chap 18 – Chap 19

Chap 20Chap 21 – Chap 22

Chap 23Chap 24 – Chap 25 – Chap 26

Chap 27Chap 28 – Chap 29

Chap 30 – Chap 31

Chap 32

Chap 33

Chap 34 – Chap 35

Chap 36 – Chap 37 – Chap 38

Chap 39 – Chap 40 – Chap 41 – Chap 42

Chap 43 – Chap 44 – Chap 45

Chap 46 – Chap 47

Chap 48

Chap 49

Chap 50 – Chap 51

Chap 52 – Chap 53 – Chap 54

Chap 55 – Chap 56 – Chap 57 – Chap 58

Chap 59 – Chap 60 – Chap 61

Chap 62 – Chap 63

Chap 64

Chap 65

Chap 66 – Chap 67

Chap 68 – Chap 69 – Chap 70

Chap 71 – Chap 72 – Chap 73 – Chap 74

Chap 75 – Chap 76 – Chap 77

Chap 78 – Chap 79

Chap 80

Chap 81

Chap 82 – Chap 83

Chap 84 – Chap 85 – Chap 86

Chap 87 – Chap 88 – Chap 89 – Chap 90

Chap 91 – Chap 92 – Chap 93

Chap 94 – Chap 95

Chap 96

Chap 97

Chap 98 – Chap 99

Chap 100 – Chap 101 – Chap 102

Chap 103 – Chap 104 – Chap 105 – Chap 106

Chap 107 – Chap 108 – Chap 109

Chap 110 – Chap 111

Chap 112

Chap 113

Chap 114 – Chap 115

Chap 116 – Chap 117 – Chap 118

Chap 119 – Chap 120 – Chap 121 – Chap 122

Chap 123 – Chap 124 – Chap 125

Chap 126  – Chap 127

Chap 128