Lảm nhảm


Mọi người đoán xem giờ ta mà up bài lên kêu ta lại phạm sai lầ ở vụ 16 thì mấy bạn chẻ mỉa mai ta “bày đặt” ở bài trước có quay lại tung hoành ko? :v kkkkkkk